Електробезпека на підприємстві

Електробезпека на підприємстві

Для забезпечення електробезпеки при користуванні електричним обладнанням, апаратурою та електроустановками на підприємстві повинні бути реалізований ряд організаційних і технічних заходів, покликаних захистити людей від ураження електрикою.

Система цих заходів включає:

 • заходи з організації справної роботи електрообладнання та його експлуатації відповідно до інструкції і правилами;
 • заходи технічного характеру;
 • організаційні заходи, в тому числі адміністративного характеру;
 • забезпечення працівників електрозахисними засобами;
 • інші заходи.

Вимоги до електробезпеки на підприємстві

В організації, що експлуатує будь-які види електротехніки (тобто в кожної організації), має бути забезпечено їх утримання у справному стані. Відповідальність за це несе інженер з охорони праці або фахівець, що виконує функції по забезпеченню охорони праці.

Експлуатація такого устаткування повинна проводитися відповідно до інструкцій, правил і норм безпеки, вимог охорони праці та інших регулювальних документів. Електричне обладнання повинно своєчасно проходити технічне планове обслуговування, ремонт, профілактичні випробування та інші види обслуговування, що забезпечують його справну роботу.

До роботи на електричному обладнанні допускаються особи, які мають необхідну групу електробезпеки, пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я, що пройшли інструктаж з правил експлуатації і техніки безпеки. У компанії обов'язково повинні проводитися інструктажі з охорони праці та техніки безпеки для всього електротехнічного і неелектротехнічного персоналу, крім того, для всіх працівників повинні бути розроблені відповідні інструкції. Персонал, що працює з електричним обладнанням, повинен бути забезпечений засобами електрозахисту і спецодягом, а самі електричні установки - укомплектовані засобами захисту і всім необхідним для пожежогасіння.

Перевірку дотримання даних вимог підприємствами проводять органи енергонагляду, державної інспекції праці та ін.

Організаційні заходи щодо забезпечення електробезпеки на підприємстві

Заходи попередження ураження людей електрострумом включають огорожу і ізоляцію будь-яких частин електричного обладнання та установок, що знаходяться під напругою. Також на підприємствах повинно бути організовано, де це можливо і де необхідно відповідно до правил і норм, застосування малого напруги. Обов'язковою мірою є заземлення або занулення всіх металевих конструкцій і кабелів, а також використання засобів індивідуального та колективного електрозахисту. Також до організаційних заходів відносяться заходи по допуску до роботи з електрикою і нагляду під час роботи фахівців на електроустановках.

Заземлення або занулення підлягають такі конструкції і елементи:

 • металеві корпуси технічних засобів і обладнання;
 • електроприводи;
 • вторинні обмотки трансформаторів;
 • каркаси щитів управління, шаф та ін .;
 • пересувні електричні установки та обладнання;
 • інші кабельні та металеві конструкції.

Заземлення та занулення повинні проходити інструментальну перевірку відразу після монтажу, при експлуатації - не рідше 1 разу на рік, а також після проведеного ремонту.

Забезпечення заходів електробезпеки на підприємстві регламентується міжгалузевими правилами охорони праці, правилами улаштування електроустановок та іншими нормативними актами, затвердженими державними органами.